หมวดหมู่: ดัมเบล


การใช้ดัมเบลในการบริหาร

กรกฎาคม 3, 2017

ดัมเบล

ปิดความเห็น บน การใช้ดัมเบลในการบริหาร


การทำท่า tricep extensions เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไตรเซพ หรือกล้ามแขนด้านหลัง ซึ่งเป็นท่าบริหารโดยใช้ดัมเบลที่ดี ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามแขนด้านหลังของคุณ โดยวิธีการคือให้ถือดัมเบลในมือข้างละหนึ่งอัน แล้วชูขึ้นเหนือศีรษะ จากนั้นให้พับข้อศอกข้างหนึ่งลงไปด้านหลังให้ดัมเบลเคลื่อนต่ำลง มาถึงบริเวณหัวไหล่ แล้วยกดัมเบลขึ้นให้แขนกลับไปอยู่ในตำแหน่งเเหนือศีรษะเหมือนเดิม ทำเช่นเดียวกันกับแขนอีกข้าง และอย่าลืมควบคุมแขนของคุณให้อยู่ในท่าที่มั่นคงและเคลื่อนที่ให้เป็นลักษณะตั้งตรงด้วย

เพื่อความหลากหลายในการบริหารกล้ามเนื้อหลังแขน คุณสามารถบริหารด้วยท่า two-handed extension นั่นคือการถือดัมเบลด้วยมือทั้งสองข้าง แล้วทำเช่นเดียวกับท่าบริหารก่อนหน้านี้
อีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารกล้ามแขนด้านหลัง คือการทำท่า kickback ท่านี้ทำได้โดยการยกเข่าและมือฝั่งเดียวกันฝั่งหนึ่งพาดบนม้านั่ง ถือดัมเบลไว้ในมือฝั่งตรงกันข้าม ในขณะที่โน้มตัวไปด้านหน้า
ออกแรงผลักดัมเบลไปด้านหลัง จนข้อศอกตึงให้ดัมเบลอยู่ในระดับสะโพกของคุณ
สำหรับการบริหารแต่ละท่าข้างต้น ให้คุณพยายามบริหารให้ได้สองถึงสามเซ็ต โดยแต่ละเซ็ตทำท่าต่างๆ ดังกล่าวจำนวน 8-20 ครั้ง
ความเห็นล่าสุด
    มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทย ssru